facebok button button

O przedszkolu


Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Niewiele osób wie, że dzięki wcześnie podjętej terapii można złagodzić wiele objawów autyzmu, a fachową pomoc mogą otrzymać dzieci już w przedszkolu.


Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci autystycznych wiążą się z koniecznością zapewnienia im odpowiednich warunków opieki, edukacji i terapii, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego przedszkola. Dzieci autystyczne ogromnie cierpią. Źródłem tego cierpienia jest wielki lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, ucieczka we własny, dla nas niedostępny i często niezrozumiały świat. Włączanie dziecka do grupy rówieśniczej, budowanie relacji społecznych i kierowanie tym procesem jest podstawowym zadaniem wychowania przedszkolnego. Dotyczy to każdego dziecka, a więc również tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W odniesieniu do dzieci autystycznych uwaga rodziców i specjalistów powinna skupić się na terapii indywidualnej, jednak  proces socjalizacji nie może pozostać na uboczu. Autyzm jest zaburzeniem umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Dzieci z autyzmem często zachowują się dziwnie, sprawiają wrażenie niegrzecznych i nie reagują na upomnienia. Mają trudności ze zrozumieniem języka; nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich zachowań i to właśnie przedszkole ma ich nauczyć jak funkcjonować w grupie.


Zabawy dzieci z autyzmem są stereotypowe, schematyczne, pełne powtórzeń, ponieważ dzieci te nie potrafią wykorzystywać wyobraźni. Integracja dziecka autystycznego z grupą rówieśniczą to zadanie bardzo złożone i wymaga od terapeuty rozłożenia tego procesu na pewne etapy.


W osiąganiu dobrych wyników w pomocy dziecku z autyzmem kluczowa jest wczesna interwencja. Oznacza to diagnozę postawioną ja najwcześniej, a wiec już w 2–3 roku życia i rozpoczęcie intensywnych i systematycznych działań opartych na indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu nie wystarczy kilka godzin terapii tygodniowo. Często rodzice nie są w stanie zapewnić tylu godzin terapeutycznych swojemu dziecku.


I tu właśnie z pomocą przychodzi oferta przedszkoli terapeutycznych takich jak NASZE. Funkcjonowanie takich placówek jest podobne do funkcjonowania zwykłych przedszkoli, jednak oferta specjalistycznych indywidualnych zajęć terapeutycznych jest tutaj znacznie większa, a usprawnianie dziecka oraz stymulacja jego rozwoju jest wielokierunkowa, systematyczna i obejmuje różne obszary funkcjonowania. 


Uczęszczanie dzieci z autyzmem do terapeutycznych placówek przedszkolnych daje im szanse na wczesne  rozpoczęcie działań terapeutycznych, a co za tym idzie nie dopuszcza się do narastania objawów oraz wtórnych uszkodzeń i zaburzeń rozwoju. Przy wczesnej diagnozie oraz podjętej specjalistycznej indywidualnej terapii  wiele zachowań autystycznych może być zmienionych na lepsze, często zdarza się, że ustępują one całkowicie. 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA  W PRZEDSZKOLU

• 7:30–8:40 - Schodzenie się dzieci, nauka wierszyków i rymowanek, zabawy paluszkowe

• 8:40–8:45 - Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe 

• 8:45–9:15 - Przygotowanie do śniadania, śniadanie

• 9:15–9:30 - Czynności higieniczne, mycie zębów

• 9:30–10:00 - Poranny krąg, program aktywności Knillów,

• 10:00–10:30 - Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

• 10:30–11:00 - Zajęcia edukacyjne    

• 11:00–12:00 - Zajęcia na świeżym powietrzu; spacer

• 12:00–12:15 - Przygotowanie do obiadu

• 12:15–12:40 - Obiad

• 12:40–13:00 - Odpoczynek z lekturą, relaksacja

• 13:00–13:45 - Zabawy w kącikach tematycznych, gry edukacyjne

• 13:45–14:00 - Podwieczorek

• 14:00–14:30 - Zabawy umuzykalniające, nauka piosenek

• 14:30–15:00 - Zajęcia zindywidualizowane

• 15:00–15:30 - Rozchodzenie się dzieci


Raz w tygodniu odbywają się dodatkowo:

• Religia

• Gimnastyka korekcyjna

• Język angielski

• Rytmika

skontaktuj się z nami

aAcademy Niepubliczna Szkoła Podstawowa
aAcademy Niepubliczne Przedszkole Specjalne
ul. Zielonogórska 1
40-710 Katowice

RACHUNEK BANKOWY: ING BANK ŚLĄSKI
85 1050 1214 1000 0090 8008 6128
telefony
570 800 336, 601 290 441
ORGAN PROWADZĄCY aAcademy Sp. z o.o.
KRS: 0000623943
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6342868118
REGON: 364828381

e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria