facebok button button

Zajęcia pozalekcyjne


Po zakończonych lekcjach do godziny 16:00 funkcjonuje  świetlica szkolna. W tym czasie nasi uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych.


Organizujemy:

• zajęcia sportowe

• zajęcia kulinarne

• zajęcia z kodowania

• kółko taneczne

• kółko teatralne

• arteterapia

• język niemiecki

• zajęcia wyrównawcze

• zajęcia dziennikarskie

• gimnastyka korekcyjna

• zajęcia umuzykalniające z emisją głosu

• kółko eksperymentalno-przyrodnicze

• kółko języka angielskiego

• kółko matematyczne z elementami MathRiders.


DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH REALIZUJEMY ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

(na podstawie opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

Działania te prowadzone są  w placówce bezpośrednio z dzieckiem, jak również z jego rodziną w wymiarze 8 spotkań w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dzie

mi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym

ZAJĘCIA DODATKOWE - ODPŁATNE:

Istnieje możliwość realizowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych (odpłatnych) z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą oraz integracji sensorycznej.

Koszt: 80 zł/godzina.

Rozliczamy bezgotówkowo faktury z fundacji.

skontaktuj się z nami

aAcademy Niepubliczna Szkoła Podstawowa
aAcademy Niepubliczne Przedszkole Specjalne
ul. Zielonogórska 1
40-710 Katowice

RACHUNEK BANKOWY: ING BANK ŚLĄSKI
85 1050 1214 1000 0090 8008 6128
telefony
570 800 336, 601 290 441
ORGAN PROWADZĄCY aAcademy Sp. z o.o.
KRS: 0000623943
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6342868118
REGON: 364828381

e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria