facebok button button

o nas

Dowiedz się więcej o naszej placówce

oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

dokumenty

Przejrzyj potrzebne pisma by zapisać swoje dziecko

kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się

dlaczego my?


Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia, jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Niewiele osób wie, że dzięki wcześnie podjętej terapii można złagodzić wiele objawów autyzmu, a fachową pomoc mogą otrzymać dzieci już w przedszkolu.


Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci autystycznych wiążą się z koniecznością zapewnienia im odpowiednich warunków opieki, edukacji i terapii, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego przedszkola. Dzieci autystyczne ogromnie cierpią. Źródłem tego cierpienia jest wielki lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, ucieczka we własny, dla nas niedostępny i często niezrozumiały świat. Włączanie dziecka do grupy rówieśniczej, budowanie relacji społecznych i kierowanie tym procesem jest podstawowym zadaniem wychowania przedszkolnego. Dotyczy to każdego dziecka, a więc również tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


W odniesieniu do dzieci autystycznych uwaga rodziców i specjalistów powinna skupić się na terapii indywidualnej, jednak  proces socjalizacji nie może pozostać na uboczu. Autyzm jest zaburzeniem umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Dzieci z autyzmem często zachowują się dziwnie, sprawiają wrażenie niegrzecznych i nie reagują na upomnienia. Mają trudności ze zrozumieniem języka; nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich zachowań i to właśnie przedszkole ma ich nauczyć jak funkcjonować w grupie.


Zabawy dzieci z autyzmem są stereotypowe, schematyczne, pełne powtórzeń, ponieważ dzieci te nie potrafią wykorzystywać wyobraźni. Integracja dziecka autystycznego z grupą rówieśniczą to zadanie bardzo złożone

i wymaga od terapeuty rozłożenia tego procesu na pewne etapy.


W osiąganiu dobrych wyników w pomocy dziecku z autyzmem kluczowa jest wczesna interwencja. Oznacza to diagnozę postawioną ja najwcześniej, a wiec już w 2–3, ostatecznie 4 roku życia i rozpoczęcie intensywnych

i systematycznych działań opartych na indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu nie wystarczy kilka godzin terapii tygodniowo. Często rodzice nie są w stanie zapewnić tylu godzin terapeutycznych swojemu dziecku.


I tu właśnie z pomocą przychodzi oferta przedszkoli terapeutycznych takich jak NASZE. Funkcjonowanie takich placówek jest podobne do funkcjonowania zwykłych przedszkoli, jednak oferta specjalistycznych indywidualnych zajęć terapeutycznych jest tutaj znacznie większa, a usprawnianie dziecka oraz stymulacja jego rozwoju jest wielokierunkowa, systematyczna i obejmuje różne obszary funkcjonowania. 


Uczęszczanie dzieci z autyzmem do terapeutycznych placówek przedszkolnych daje im szanse na wczesne  rozpoczęcie działań terapeutycznych, a co za tym idzie nie dopuszcza się do narastania objawów oraz wtórnych uszkodzeń i zaburzeń rozwoju. Przy wczesnej diagnozie oraz podjętej specjalistycznej indywidualnej terapii  wiele zachowań autystycznych może być zmienionych na lepsze, często zdarza się, że ustępują one całkowicie. 

skontaktuj się z nami

NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "BŁĘKITNA KRAINA" ul. Kossak-Szczuckiej 32
40-578 Katowice

Rachunek Bankowy: ING BANK ŚLĄSKI
55 1050 1214 1000 0090 7112 6099
telefon
601 290 441
Organ prowadzący Agnieszka Nowińska
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6341096369
REGON: 24306311
e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria