facebok button button

O szkole


aAcademy Niepubliczna  Szkoła Podstawowa  jest placówką o specyfice specjalnej, prowadzi kształcenie w zakresie klas 1- 8.

Prowadzimy oddziały specjalne 3–5 osobowe:

• dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera,

• dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,

• dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,


W każdej klasie na stałe pracuje nauczyciel prowadzący  oraz nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela.


Atutami naszej placówki są: 

• 3-5 osobowe klasy w kształceniu specjalnym,

• indywidualne podejście oraz  program zajęć ściśle dostosowany do możliwości każdego dziecka,

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,

• nowoczesna infrastruktura i bogata baza szkoły,

• doświadczona i wykwalifikowana kadra, otwarta na potrzeby dzieci i ich problemy,

• możliwość uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym,

• wsparcie dla rodziców.


Dzięki takiej organizacji pracy naszej placówki każde dziecko będzie mogło odnieść sukces, a jego rodzice znajdują tu pomoc, zrozumienie i kompleksowe wsparcie.

aAcademy prowadzi zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, świetlicę oraz zapewnia zajęcia dla dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych np. ferie czy jeden miesiąc wakacji. 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–16:00.


Szkoła mieści się w nowocześnie urządzonym budynku, zlokalizowanym w Katowicach - Ligocie tuż przy dworcu PKP. Na potrzeby Dzieci oddane zostały przestronne sale lekcyjne, pomieszczenia do terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych,klasopracownie, jadalnia, sala gimnastyczna, dwie sale do SI, sala multimedialna, boisko, plac zabaw.

Przed szkołą znajduje się parking dla rodziców.


Dla dzieci szkolnych i realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne istnieje możliwość bezpłatnego transportu finansowanego przez Urząd Miasta Katowice lub urząd gminy na terenie której mieszka dziecko. 

(rodzice składają wniosek o taki transport w UM Katowice - Wydział Edukacji)

skontaktuj się z nami

aAcademy Niepubliczna Szkoła Podstawowa
aAcademy Niepubliczne Przedszkole Specjalne
ul. Zielonogórska 1
40-710 Katowice

RACHUNEK BANKOWY: ING BANK ŚLĄSKI
85 1050 1214 1000 0090 8008 6128
telefony
570 800 336, 601 290 441
ORGAN PROWADZĄCY aAcademy Sp. z o.o.
KRS: 0000623943
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6342868118
REGON: 364828381

e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria