facebok button button

RekrutacjaDzieci do naszych placówek przyjmowane są w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc.


Proces rekrutacji do aAcademy obejmuje:

1 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły/przedszkola

2 Spotkanie dziecka z psychologiem szkoły/przedszkola

3 Dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/opinii o WWR

4 Wypełnienie karty zgłoszenia

5 Podpisanie umowy z rodzicami

6 Uiszczenie opłaty wpisowej


Opłaty

Jednorazowa opłata wpisowa 500 zł

Czesne w roku szkolnym 2018/19 0 zł

Dzienna stawka żywieniowa podana na początku roku

(dla dzieci korzystających z cateringu)

skontaktuj się z nami

aAcademy Niepubliczna Szkoła Podstawowa
aAcademy Niepubliczne Przedszkole Specjalne
ul. Zielonogórska 1
40-710 Katowice

RACHUNEK BANKOWY: ING BANK ŚLĄSKI
85 1050 1214 1000 0090 8008 6128
telefony
570 800 336, 601 290 441
ORGAN PROWADZĄCY aAcademy Sp. z o.o.
KRS: 0000623943
ul. Fliegera 16/46
40-060 Katowice
NIP: 6342868118
REGON: 364828381

e-mail
a.nowinska@terapiairozwoj.com

gdzie nas znajdziesz?

nasza galeria